Weer aan het werk met de hulp van het UWV

Hoogbegaafdheid en werken in loondienst is een niet altijd even gemakkelijke combinatie. Een coachingstraject kan waardevol zijn om weer op een prettige manier aan het werk te komen. En liefst te blijven natuurlijk. Voor hoogbegaafde volwassenen met een AG- of ZW-uitkering verzorg ik voor het UWV en namens Hoogbegaafd in Bedrijf speciale re-integratiediensten.

‘Werkfit maken’
Hoogbegaafd in Bedrijf heeft met het UWV een raamovereenkomst gesloten voor het uitvoeren van re-integratiediensten. Het UWV onderscheidt twee trajecten: ‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’. ‘Werkfit maken’ is erop gericht om klanten weer geschikt te maken om het werk te hervatten. ‘Naar Werk’ bestaat uit de begeleiding naar een nieuwe baan: solliciteren, netwerken en jobhunting. De overeenkomst met het UWV is op dit moment uitsluitend gericht op ‘Werkfit maken’. Het traject is bedoeld voor:

  • Klanten met een AG-uitkering, bijvoorbeeld een WGA-, WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering
  • Klanten met een ZW-uitkering; flexwerkers en mensen die tijdens hun werkloosheidsperiode arbeidsongeschikt worden
  • Klanten die na afloop van de wachttijd geen recht hebben op een WIA-uitkering, maar op een WW-uitkering omdat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn geacht; (WIA<35%)
  • Klanten die na afloop van het eerste Ziektewetjaar niet langer het recht op een uitkering op grond van de Ziektewet hebben, maar op een WW-uitkering (ZW<35%)

KernTalentenanalyse
Om in aanmerking te komen voor een traject, is toestemming nodig van het UWV. Een re-integratietraject is altijd maatwerk en biedt precies de begeleiding en coaching, die de klant nodig heeft. Onderdelen waaruit een traject ‘Werkfit maken’ bestaat, zijn:

  • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
  • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen m.b.v. van een KernTalentenanalyse
  • Versterken van de werknemersvaardigheden

Meer weten?
Heb je interesse in een traject ‘Werkfit maken’ neem dan contact op met je UWV-contactpersoon en attendeer hem/haar op deze unieke mogelijkheid. Werk je bij het UWV en wil je meer meten over de mogelijkheden, kijk dan op hoogbegaafdinbedrijf.nl/uwv of neem contact met mij op.