Weer aan het werk met de hulp van het UWV

Hoogbegaafdheid en werken in loondienst is een niet altijd even gemakkelijke combinatie. Een coacht- en/of begeleidingstraject kan waardevol zijn om weer op een prettige manier aan het werk te komen. En liefst te blijven natuurlijk.
In het kader van een raamovereenkomst met het UWV en namens Hoogbegaafd in Bedrijf verzorg ik, (op free-lancebasis) voor de volgende klanten re-integratiediensten:

 • Klanten met een AG-uitkering, bijvoorbeeld een WGA-, WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering.
 • Klanten met een ZW-uitkering; flexwerkers en mensen die tijdens hun werkloosheidsperiode arbeidsongeschikt worden
 • Klanten die na afloop van de wachttijd geen recht hebben op een WIA-uitkering, maar op een WW-uitkering omdat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn geacht; (WIA<35%).
 • Klanten die na afloop van het eerste Ziektewetjaar niet langer het recht op een uitkering op grond van de Ziektewet hebben, maar op een WW-uitkering (ZW<35%).
 • Vanaf 01-04-2021 koopt het UWV deze dienstverlening ook in voor niet-UWV-klanten die vanwege COVID-19 hun baan verliezen en vanuit de regionale mobiliteitscentra worden ondersteund.

Het UWV koopt de volgende diensten bij Hoogbegaafd in Bedrijf in:

Modulaire Diensten

 • Participatie interventie. Deze dienst is voor klanten voor wie Praktijkassessment of Werkfit maken (nog) niet passend is.
 • Bevorderen maatschappelijke deelname. Ook deze dienst biedt ondersteuning aan klanten voor wie Praktijkassessment of Werkfit maken (nog) niet passend is.
 • Begeleiding bij scholing. Voor klanten die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen.

Praktijkassessment
Een praktijkassessment is bedoeld voor klanten voor wie het moeilijk in te schatten is wat de mogelijkheden zijn om te werken.

Werkfit maken
Werkfit maken is erop gericht om klanten weer geschikt te maken om het werk te hervatten. Hoe ziet dit traject eruit? Een re-integratietraject is altijd maatwerk. Dit betekent dat je de begeleiding en coaching krijgt die jij nodig hebt. De onderdelen waaruit een traject ‘Werkfit maken’ kan bestaan zijn:

 • Versterken van de werknemersvaardigheden.
 • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit.
 • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen m.b.v. van een kerntalentenanalyse.

Naar werk
Naar Werk bestaat uit de begeleiding naar een nieuwe baan: solliciteren, netwerken en jobhunting.

Meer weten?
Om in aanmerking te komen voor een re-integratiedienst moet je eerst toestemming hebben van het UWV. Samen met het UWV stel je een Werkplan/Plan van aanpak op dat onder andere beschrijft voor wat voor soort traject je in aanmerking komt. Heb je interesse in een van hierboven genoemde diensten, neem dan contact op met je UWV-contactpersoon en attendeer hem/haar op deze unieke mogelijkheid. Werk je bij het UWV en wil je meer meten over de mogelijkheden, kijk dan op hoogbegaafdinbedrijf.nl/uwv of neem contact met mij op.