Waar komt de kerntalentenmethode vandaan?

De kerntalentenmethode is in 1989 ontdekt door Danielle Krekels bij het zoeken, screenen en selecteren van ingenieurs. Zij bleken een verrassend vergelijkbare speelvoorkeur te hebben in hun kindertijd. Deze vaststelling was aanleiding voor verder onderzoek. Danielle Krekels ontdekte dat je favoriete kinderspelletjes alles zeggen over je dieperliggende, natuurlijke talenten. Ze ontdekte 23 kerntalenten, elk met hun eigen specifieke componenten.

Wetenschappelijke onderbouwing
Na meer dan 12.000 diepte-interviews is de kerntalentenmethode stevig empirisch uitgebouwd en verfijnd. De Vrije Universiteit Brussel heeft de onderliggende vragenlijst, die bij de methode wordt ingezet, theoretisch wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd op betrouwbaarheid.

Wat maakt de methode uniek?
Hieronder vind je zes belangrijke argumenten, die de kerntalentenmethode uniek maken. Er zijn er overigens nog veel meer.

  • Kerntalenten worden bepaald ‘in tempore non suspecto’, in een niet verdachte tijd. Het kind speelde vanaf een jaar of vier tot aan de puberteit gewoon met wat hij/zij leuk vond. Zomaar. Zonder bijgedachten.
  • Het is geen momentopname. Het gaat over een zeer lange periode, ongeveer 8 jaar, die als basis wordt gebruikt. Lang genoeg om minimaal één voorbeeld uit elk van de 23 speelgoedclusters te zijn tegengekomen of om ze zelf vorm te hebben gegeven met wat er dan ook voorhanden was.
  • Het gaat om effectief bewezen gedrag. De vraag is niet wat zou je doen, maar wat heb je écht gedaan. Geen hypothetische of ‘wat als-vragen’. De kans op misverstanden is hierdoor minimaal.
  • De kerntalentenconstellatie is heel persoonlijk en wordt niet vergeleken met anderen, met ontwikkelingsgelijken. Het is een instrument dat leidt tot zelfinzicht en/of om goed gefundeerde keuzes te maken. Hierbij speelt het vergelijken met anderen totaal geen rol.
  • De methode is het enige systeem ter wereld, dat zowel gaps (leemtes) als appreciative inquiry (een waardevolle benadering en ondervraging) combineert in één methode. En dat een resultaat biedt dat ondersteund wordt door de cliënt zelf.
  • De methode kent geen types. Er ligt geen theoretisch model onder. De methode is vanuit de praktijk ‘geopenbaard’ en die is niet volgens types georganiseerd. Het levert een zeer gedetailleerde blauwdruk op. Er zijn binnen de methode maar liefst 94 miljard combinaties mogelijk (K-H-S=323).

Meer weten?
Meer weten over coaching van hoogbegaafden en hoogsensitieven? Benieuwd naar de kerntalentenmethode? Stuur me een e-mail of bel 06 5354 9349 en we plannen een vrijblijvend kennismakingsgesprek van 60 minuten in.