Blog: ervaringen in de praktijk

Vijf kenmerken van een hoogbegaafde medewerker

Posted · Add Comment

Artikel-Vijf-kenmerken-van-Veel bedrijven en organisaties hebben één of zelfs meerdere hoogbegaafde medewerkers in dienst. Toch zijn ze zich vaak hiervan niet bewust. Dat is op zichzelf niet zo vreemd; een medewerker loopt niet graag te koop met zijn hoogbegaafdheid. Sterker nog, hij weet het vaak zelf niet eens. De vraag is dan ook: hoe herken je hoogbegaafdheid?

Vijf maal herkennen
Een hoogbegaafde medewerker steekt iets anders in elkaar dan een gemiddelde medewerker. Hij kan veel meer, veel sneller en veel tegelijk. Hieronder volgen de vijf belangrijkste kenmerken van hoogbegaafdheid kort beschreven.

De intellectuele vaardigheid zorgt ervoor dat met veel gemak complexe problemen worden aangepakt. Het maken van grote gedachtesprongen is hierbij vanzelfsprekend. Stommiteiten leiden tot grote irritatie en onbegrip.

Een grote mate van nieuwsgierigheid is structureel aanwezig. Het altijd al willen weten wat voorbij de horizon ligt, is een vanzelfsprekendheid. Tegelijkertijd bestaat er een absolute hekel aan dat wat saai is. Hierdoor wordt er soms te lang gedaan over het afronden van een vraagstuk waarvan de oplossing al doordacht is.

De behoefte aan autonomie en een eigen tijdsindeling is extreem groot. Macht en formaliteiten zijn taboe. Een controlerende leidinggevende kan snel leiden tot disfunctioneren.

Het grenzeloos en mateloos najagen van interesses is heel normaal. Met als gevolg dat er nog al eens te veel energie in de verkeerde dingen worden gestopt.

Zelfverzekerdheid en emotionele onzekerheid gaan veelal samen. Gelijk hebben betekent niet altijd gelijk krijgen. Dit kan leiden tot perfectionisme, faalangst of arrogantie om de onzekerheid te maskeren. Er is veel onhandigheid in de confrontatie met machtsvertoon en de harde zelfverzekerdheid.
(Bron: Willem Kuijpers, Verleid jezelf tot excellentie)

Keuze respecteren
Wanneer een medewerker voldoet aan drie of meer van de genoemde kenmerken, is het aannemelijk dat hij/zij hoogbegaafd is. Ook als er niet perse uitmuntend wordt gepresteerd of zelfs categorisch wordt ontkend bijzonder begaafd te zijn. Enerzijds geldt dat het een hoe dan ook te respecteren keuze is of iemand wil onderkennen en accepteren dat hij/zij hoogbegaafd is. Anderzijds draagt (h)erkenning, waardering en persoonlijke aandacht eraan bij om deze bijzondere medewerker op een juiste werkplek terecht te laten komen. Elke organisatie is dan verzekerd van een groot probleemoplossend en waardevol ‘vermogen’.

Meer weten?
Heeft u vragen over de vijf kenmerken van een hoogbegaafde medewerker of wilt u meer informatie, neem dan contact met mij op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *