Blog: ervaringen in de praktijk

“Heb ik eigenlijk wel ’n coach nodig” (deel 2)

Posted · Add Comment

Coach-nodig-blog-deel-2Kortgeleden vroeg een potentiële cliënt zich af ‘Heb ik eigenlijk wel ’n coach nodig?’. Tja, ik weet inmiddels -uit eigen ervaring- dat overtuigen dan niet helpt. Ik was uiteraard wel direct getriggerd én nieuwsgierig. Dus besloot ik op onderzoek uit te gaan. Via e-mail benaderde ik tien bovengemiddeld intelligente personen in mijn netwerk. Ik stelde ze de volgende vragen:

Met welk thema / probleem / persoonlijk issue worstel je, als hoogbegaafde het meest? Wat moet er volgens jou gebeuren om het op te lossen en/of aan te pakken? Én… zou je hiervoor een coach inschakelen?

Binnen ’n week had ik zes interessante reacties in mijn mailbox. Ik was verrast over de diversiteit, maar vooral over de openhartigheid. Hieronder lees je de reactie van zelfstandig ondernemer Frans. Hij gaf mij toestemming om deze met jullie te delen.

Uitstelgedrag versus doorzettingsvermogen

Mijn belangrijkste persoonlijke issue is uitstelgedrag. Ik kan er niet zo goed de vinger opleggen of dat nou komt door faalangst of door angst voor succes. Het is in ieder geval geen luiheid. Ik vermoed dat veel hoogbegaafden last hebben van een van deze angsten, als ze in hun jeugd niet begrepen zijn. Als ze hun kop niet boven het maaiveld mochten uitsteken. Als ze klein gehouden zijn. Gelukkig komt er nu eindelijk aandacht voor hoogbegaafden in het reguliere onderwijs. Het werd tijd! Mijn perfectionisme heeft er volgens mij ook mee te maken, want dat komt meestal voort uit faalangst.

Hoe dit op te lossen? Ik weet het echt niet. Ik heb al zoveel geprobeerd, maar tot dusver helpt niets. En ik heb het echt niet allemaal in mijn eentje gedaan. Daarbij komt dat ik wel een groot doorzettingsvermogen heb, maar ook een hekel aan routinetaken, en dus aan het doen van oefeningen. Die zijn na twee keer saai en dan ben ik mijn interesse kwijt.

De spagaat in algemene zin zit erin dat een ondernemer geen coach nodig heeft (of denkt te hebben!) zolang het goed gaat met hem of haar en met het bedrijf. Zodra het niet goed gaat, zit die ondernemer om hulp te springen, maar dan kan hij of zij een coach niet betalen.

Hoogbegaafden die in een ‘normale’ markt actief zijn, hebben altijd een probleem. Immers, ze vormen maar twee procent van de bevolking en zullen zich dus constant moeten aanpassen aan hun omgeving. De een gaat dat gemakkelijker af dan de ander. Voor degenen die het daar moeilijk mee hebben, ligt de eerste stap naar de oplossing in de bewustwording van de oorsprong van hun moeilijkheden: hun hoogbegaafdheid. Bij mij heeft het jaren geduurd, voordat dat besef doordrong, hoewel ik wel degelijk op de hoogte was van mijn hoogbegaafdheid. Pas recentelijk – na ruim drieëntwintig jaar ondernemen – heb ik dat licht echt gezien.

Het creëren van dat bewustzijn – een ander bewustzijn dan voor niet-hoogbegaafde ondernemers – zou volgens deze redenering dus een sleutelelement moeten zijn in de marketing van een in hoogbegaafdheid gespecialiseerde coach.

Dan de kernvraag: zou ik ‘n coach inschakelen, als ik me zou realiseren waar het uitblijven van (voldoende) resultaten vandaan komt? Zolang ik me een en ander nog kan veroorloven zeer zeker. Zijn de financiële middelen niet toereikend, dan blijft het een voortgaande worsteling.

Waar een coach mij met name bij zou moeten helpen is de vraag wat ik moet veranderen om tot betere resultaten te komen. Enerzijds kan ik me aanpassen aan mijn (commerciële) omgeving, maar ik kan mijn eigenheid – mijn hoogbegaafdheid dus – niet steeds aan- en uitzetten. Anderzijds kan ik kiezen voor een andere omgeving, maar welke is dat dan en waar vind ik een markt die mij snapt én voldoende volume heeft om er commercieel voordeel van te hebben.

Tot dusver lukt het een noch het ander mij in bevredigende mate. Ziedaar mijn uitdaging!

Bewustwording versus oplossing

Opnieuw een openhartige reactie die onderschrijft wat en wie ik als coach wil zijn. De menselijke schakel tussen de praktijk enerzijds en de belevingswereld waar een hoogbegaafd mens in kan leven anderzijds. Met regelmaat breng ik deze twee werelden samen om ze zo beter op elkaar af te stemmen. Een waardevol traject van en naar (h)erkenning, acceptatie, waardering en begrip. Mijn cliënten helpen zich bewust te worden van hun hoogbegaafdheid, zoals Frans het beschrijft, is fundamenteel in mijn aanpak en rol als coach. En eraan bijdragen dat zij zich begrepen, gehoord en prettig voelen in hun omgeving (werk en/of privé), daardoor optimaal functioneren en van de grootst mogelijke toegevoegde waarde zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *